დოკუმენტაცია

მთავარი | დოკუმენტაცია
FIATA-ს შემკევეთის მიერ გამოწერილი სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის დეკლარაცია SDT